Home > Přidejte se k nám!

Přidejte se k nám a staňte se aktivními členy spolku ČEST,SVOBODA,RESPEKT

Po vyplnění a odeslání formuláře Vám na Váš email zašleme přihlášku s náležitými formuláři, které vyplňené zašlete na adresu:

spolek ČEST,SVOBODA,RESPEKT
Praha – Hostivař
Chudenická 1059/30
PSČ 102 00

  Oslovení (povinné)

  Ulice (povinné)

  Číslo popisné (povinné)

  Dodatek k adrese (nepovinné)

  Město (povinné)

  PSČ (povinné)

  Vaše doplňující zpráva pro nás (nepovinné)

  Kliknutím na tlačítko "Odeslat" udělujete souhlas spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení a poštovní a emailovou adresu, které budou využity v souladu s fungováním spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT. Údaje nebudou poskytovány třetím stranám. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  To že jste člověk prokažte výběrem ikony Strom.

  Dokumenty si můžete stáhnout i zde:

  Členská přihláška do spolku ČSR

  Mlčenlivost člena spolku ČSR

  Kodex člena spolku ČSR

  Stanovy spolku ČSR