Home > Přidejte se k nám!

Přidejte se k nám a staňte se aktivními členy spolku ČEST,SVOBODA,RESPEKT

Po vyplnění a odeslání formuláře Vám na Váš email zašleme přihlášku s náležitými formuláři, které vyplňené zašlete na adresu:

spolek ČEST,SVOBODA,RESPEKT
Praha – Hostivař
Chudenická 1059/30
PSČ 102 00

Oslovení (povinné)

Ulice (povinné)

Číslo popisné (povinné)

Dodatek k adrese (nepovinné)

Město (povinné)

PSČ (povinné)

Vaše doplňující zpráva pro nás (nepovinné)

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" udělujete souhlas spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení a poštovní a emailovou adresu, které budou využity v souladu s fungováním spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT. Údaje nebudou poskytovány třetím stranám. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dokumenty si můžete stáhnout i zde:

Členská přihláška do spolku ČSR

Mlčenlivost člena spolku ČSR

Kodex člena spolku ČSR

Stanovy spolku ČSR