Home > Úvodní stránka

Čest, svoboda, respekt je registrovaný Spolek vyvíjející občansko-společenské aktivity a akce skrze aktuální společenská a politická témata. V dnešní době turbulentního vývoje a změn v politické a společenské sféře je více častěji potřeba rychlé reakce. Proto vznikl Spolek Čest, svoboda, respekt – přes něj mají občané možnost ať už prostřednictvím petic, šířením informací, a nebo formou veřejných akcí rychle zareagovat na momentální dění nebo situaci a též se k nim i aktivně vyjádřit.

Společně chceme zastupovat prosazování nezbytných reforem, které občané skutečně požadují a potřebují. Spolek Čest, svoboda, respekt je finančně nezávislá, nadstranická a nestátní organizace, která je „jedním hlasem“ mnoha jednotlivých občanů zastupující jejich zájmy a názory.

Citát: „Ten, kdo v demokracii zaspí, probudí se v totalitě!“

Za Spolek ČSR Jiří Černohorský