Home > Veřejné akce – události

K aktivitám spolku Čest, Svoboda, Respekt patří neodmyslitelně veřejné akce, ať už se jedná o demonstrace, veřejná shromáždění, vzpomínkové a kulturní akce a veřejné besedy. Setkávání se s občany považujeme za jednu z nejdůležitějších součástí kampaní, které vedeme k různým politicko – společenským tématům.

Archív proběhlých událostí zde:

Připravované události zde: