Home > Kampaně > STOP zneužívání lidských práv

OSN společně s Evropskou Unií vyžadují po členských státech, aby svou migrační politiku stavěli na lidských právech, a to odsouhlasením Globálních paktů. Členské státy mají převzít zodpovědnost nejen za uprchlíky, tedy osoby, které jsou ve svých zemích pronásledovány a nebo trpí válkou, ale i migranty, na něž se podle Ženevských konvencí status uprchlíka nevztahuje a kteří opouštějí své země z jiných důvodů, například z důvodu chudoby, hladu, dopadu klimatických změn nebo nedostatku pracovních příležitostí. Migranti, a to převážně z arabských a afrických zemí, kteří nežijí v životních podmínkách srovnatelných s těmi evropskými, mají na základě lidských práv získat právo být přesídleni do evropských států v rámci procesů přesidlování.

Namísto toho, aby mezinárodní společenství OSN a Evropská Unie vyvinuli tlak vedoucí k dodržování lidských práv na státy, které migranti a uprchlíci opouštějí právě i z důvodu porušování lidských práv, převádějí zodpovědnost těchto států za své občany na členské státy EU a OSN. Jako jedno z řešení potom nabízejí státům, které migranti a uprchlíci opouštějí, vysoké finanční odvody za to, že do evropských zemí nebudou své obyvatele posílat a řešit tím vlastní ekonomickou situaci. Země, ze kterých lidé odcházejí, dostávají desítky let humanitární a finanční pomoc od vyspělých států, která je využívána neefektivně a většinou se k potřebným ani nedostane. OSN a EU tuto skutečnost ignorují a v této oblasti nenabízejí žádná řešení.

Lidská práva musí být dodržována rovnoměrně, stejně tak musí být rovnoměrná i jejich vymahatelnost. Zásadně odmítáme, aby migranti a uprchlíci sloužili jako nástroj výdělečné činnosti států, které odmítají zodpovědnost za své vlastní obyvatele, a to za podpory OSN a EU na úkor občanů vyspělých států, včetně České republiky. Jsme zásadně proti postavení národní a mezinárodní migrační politiky na lidských právech a převodu pravomocí na neziskové organizace tak, jak to určují Globální pakty.

Publikováno: 10. 7. 2018 @ 22:28

One Comment, RSS