Home > 2019 > Březen

Rozborová zpráva Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí

Zájmové skupiny prosazující ratifikaci Istanbulské úmluvy argumentují nutností řešit a potlačovat násilí na ženách a domácí násilí. Podle jejich tvrzení Istanbulská úmluva obsahuje články týkající se genderové ideologie pouze okrajově a ratifikací této Úmluvy nevznikne povinnost zanést „Genderový mainstreaming“...

Rozborová zpráva Istanbulské úmluvy předána do rukou mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka

Při příležitosti slavnostního koncertu pořádaném k příležitosti šestého výročí ve funkci prezidenta Miloše Zemana byla tiskovému mluvčímu prezidenta republiky Jiřímu Ovčáčkovi předána „Rozborová zpráva Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva) její...