Home > Veřejné akce – události > III. Slovanská vzájemnost – Návrat ke kořenům

V sobotu 28.července 2018 se konalo v pořadí již třetí setkání přátel slovanských národů. Pořadatelskou zemí je Česká republika v zastoupení spolku „Čest, Svoboda, Respekt“, který v Ruském středisku vědy a kultury v Praze hostil tentokrát přátele z Bulharské republiky a Ruské federace.

III. Slovanská vzájemnost – Foto Josef Karas

Účelem těchto setkání je utvrzování přátelství mezi Slovany a slovanskými národy. Díky bezpečnostní a politické nestabilitě v Evropě (v rámci migrační krize a postojům EU vůči Ruské Federaci) vznikla mezi slovanskými národy prohlubeň, kterou se snažíme těmito setkáváními zmenšovat.

Stále častěji se setkáváme s tím, že nejen děti, ale i mnozí dospělí přestávají vnímat kulturu své vlasti. Mnozí již ani neznají podstatné události z historie, lidem se vytrácí ze srdcí hrdost na svou zem a původ, mnozí pohrdají úctou k historii své země a svým předkům. Snažíme se znovu posílit národní, kulturní i historickou identitu, proto jsme začali realizovat tato přátelská setkání, při nichž přiblížíme hostům kulturu zúčastněných zemí, podpoříme oživení vřelých přátelských vztahů.

Politickým elitám chceme ukázat, že naše vzájemnost je stále živá a pulzuje v našich srdcích, že stojíme při sobě,… a že jsme těmi, kdo používají rozum a srdce, nikoliv jen sílu a moc.

Tato setkání podporují i přátelé z jiných evropských zemí, jako jsou Německo, Itálie nebo Rakousko. I oni si uvědomují, že přátelství a soudržnost slovanských národů může vést k prohlubování vztahů mezi všemi národy.

Vyvrcholením těchto setkání bude „Festival Slovanská vzájemnost – návrat ke kořenům“, který do budoucna plánujeme zrealizovat.

III. Slovanská vzájemnost – dětské vystoupení

I když je akce pro všechny zcela zdarma, jsou potřeba na její uspořádání vynaložit finanční prostředky. Pokud se rozhodnete následující akce finančně libovolnou částkou podpořit, můžete tak učinit zde:

Děkujeme.

Foto:

III. Slovanská vzájemnost hudební program

III. Slovanská vzájemnost – občerstvení

III. Slovanská vzájemnost

III. Slovanské vzájemnost – pořadatelé Dana Schejbalová a Jiří Černohorský