Home > Zprávy > Globální pakty – za životy a blahobyt migrantů poneseme zodpovědnost

Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci vychází mimo jiné z Všeobecné deklarace lidských práv[1], členské státy se v paktech zavazují na základě lidských práv ke stejnému přístupu jak k uprchlíkům, tak k migrantům.[2] Jednou ze zásad řízení migrace je orientace na lidi, kde členské státy mají přejmout zodpovědnost za „blaho'“ migrantů, a to i ve všech fázích jejich přesunů. [3]

Migrant nebo uprchlík? EU a OSN rozdíly nedělají

Protože migrace je uznána jako lidské právo, na němž je Globální pakt o migraci postaven, a to včetně „práva migrantů opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země“, a že toto právo „nesmí být závislé na žádném konkrétním účelu nebo trvání času, ve vztahu k nimž se jednotlivec rozhodne zůstat mimo území státu,“[4] [5] budou muset členské státy po přijetí Globálních paktů migranty při jejich nelegálním vstupu na svá území přijímat a starat se o ně.[6]

Evropský parlament požaduje po členských státech EU ratifikaci Globálních paktů

Evropský parlament svojí většinou 18. dubna 2018 přístup k migrační politice postavené na lidských právech odsouhlasením Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)) jednoznačně podpořil.[7] [8] Pro státy tak vznikl dokument, který jednotlivým státům doporučuje ratifikaci. Po ratifikaci Globálního paktu o migraci jednotlivými státy se migrace jako lidské právo stane nadřazenou nad národní migrační zákony a milionům migrantů se tak otevřou nové a výrazně jednodušší možnosti cest do Evropy, přičemž se odbourají národní právní překážky.

Nově budeme zodpovědní za životy a blahobyt migrantů

S přijetím Globálních paktů členské státy přijmou i zodpovědnost za migranty, za jejich životy a jejich blahobyt. Globální pakt o migraci naprosto ignoruje skutečnost, že zodpovědnost za své občany nesou především země (státy) jejich původu. I když Globální pakt o migraci řeší neutěšitelnou životní situaci finančními kompenzacemi státům, ze kterých migranti z těchto důvodů odcházejí (a mnoho afrických států svojí ekonomickou situaci řeší právě tím, že své obyvatele do Evropy posílá), tak neobsahují jediný účinný způsob, jak přimět země původu k plnění zodpovědnosti vůči vlastnímu obyvatelstvu. Namísto toho automaticky přechází zodpovědnost za příslušníky cizích států na členské státy OSN, a to především na ty evropské. Na základě lidských práv se státy zavazují k záchraně životů migrantů mimo svá území a jejich přijetí na svá území.[9]

Vše bylo již dohodnuto v Newyorské deklaraci

K přístupu členských států OSN k migrantům na základě lidských práv se členské státy, včetně České republiky, zavázaly 19. září 2016 přijetím „Newyorská deklarace o migrantech a uprchlících“, jejíž plnění státy v Globálním paktu o migraci znovu potvrzují, čímž se stávají všechny body této deklarace nedílnou součástí Globálního paktu o migraci.[10]

Skupiny migrantů, o něž se mají členské státy OSN postarat na základě lidských práv, jsou definovány již v úvodu Newyorské deklarace o migrantech a uprchlících, kterou členské státy OSN přijaly. Do této skupiny spadají: lidé migrující z důvodu hledání nových ekonomických příležitostí, lidé opouštějící své domovy z důvodu potravinové nejistoty, chudoby, porušování lidských práv, nepříznivých dopadů klimatu a z důvodu dopadu přírodních katastrof.[11]

Vzhledem ke skutečnosti, že lidé z afrického kontinentu migrují v naprosté většině do Evropy (mimo pohybů na samotném africkém kontinentu), a vzhledem k tomu, že Evropský parlament některé prováděcí postupy, které jsou v Globálních paktech uvedeny jako dobrovolné (například programy pro přesidlování – více v dalším díle Přesidlování) pro členské státy EU uznal za povinné, bude mít provádění Globálních paktů největší dopad na evropské státy.

Zdroje:

[1] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / PREAMBLE / odstavec 2, 3, 4
[2] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / Shared Responsibilities / odstavec 11
[3] Tamtéž, odstavec 12
[4] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / Unity of Purpose / odstavec 15 / Human rights
[5] Všeobecná deklarace lidských práv / článek 13 / odstavec 2 / připomínka č 273 / bod 8 /
[6] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / OBJECTIVE 7: Address and reduce vulnerabilities in migration / odstavec 23
[7] Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících / odstavec A dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0184&language=CS
[8] http://www.zdechovsky.eu/novinky/lidovecti-europoslanci-nepodporili-deklaraci-osn-k-migraci – vyjádření a sjetina hlasování europoslanců
[9] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / OBJECTIVE 8: Save lives and establish coordinated international efforts on missing migrants / odstavec 24
[10] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION /  odstavec 2, 3, 7,16
[11] New York Declaration for Refugees and Migrants / I. Introduction / odstavec 1,3,6,11,12,13,21, / odstavec 41

 

Chcete dostávat informace týkající se Globálních paktů na email? Zaregistrujte si u nás zasílání NEWSLETTER

[contact-form-7 id=“273″ title=“NEWSLETTER Globální pakty – zprávy“]