Home > Zprávy > Globální pakty – za životy a blahobyt migrantů poneseme zodpovědnost

Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci vychází mimo jiné z Všeobecné deklarace lidských práv[1], členské státy se v paktech zavazují na základě lidských práv ke stejnému přístupu jak k uprchlíkům, tak k migrantům.[2] Jednou ze zásad řízení migrace je orientace na lidi, kde členské státy mají přejmout zodpovědnost za „blaho'“ migrantů, a to i ve všech fázích jejich přesunů. [3]

Migrant nebo uprchlík? EU a OSN rozdíly nedělají

Protože migrace je uznána jako lidské právo, na němž je Globální pakt o migraci postaven, a to včetně „práva migrantů opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní, a vrátit se do své země“, a že toto právo „nesmí být závislé na žádném konkrétním účelu nebo trvání času, ve vztahu k nimž se jednotlivec rozhodne zůstat mimo území státu,“[4] [5] budou muset členské státy po přijetí Globálních paktů migranty při jejich nelegálním vstupu na svá území přijímat a starat se o ně.[6]

Evropský parlament požaduje po členských státech EU ratifikaci Globálních paktů

Evropský parlament svojí většinou 18. dubna 2018 přístup k migrační politice postavené na lidských právech odsouhlasením Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)) jednoznačně podpořil.[7] [8] Pro státy tak vznikl dokument, který jednotlivým státům doporučuje ratifikaci. Po ratifikaci Globálního paktu o migraci jednotlivými státy se migrace jako lidské právo stane nadřazenou nad národní migrační zákony a milionům migrantů se tak otevřou nové a výrazně jednodušší možnosti cest do Evropy, přičemž se odbourají národní právní překážky.

Nově budeme zodpovědní za životy a blahobyt migrantů

S přijetím Globálních paktů členské státy přijmou i zodpovědnost za migranty, za jejich životy a jejich blahobyt. Globální pakt o migraci naprosto ignoruje skutečnost, že zodpovědnost za své občany nesou především země (státy) jejich původu. I když Globální pakt o migraci řeší neutěšitelnou životní situaci finančními kompenzacemi státům, ze kterých migranti z těchto důvodů odcházejí (a mnoho afrických států svojí ekonomickou situaci řeší právě tím, že své obyvatele do Evropy posílá), tak neobsahují jediný účinný způsob, jak přimět země původu k plnění zodpovědnosti vůči vlastnímu obyvatelstvu. Namísto toho automaticky přechází zodpovědnost za příslušníky cizích států na členské státy OSN, a to především na ty evropské. Na základě lidských práv se státy zavazují k záchraně životů migrantů mimo svá území a jejich přijetí na svá území.[9]

Vše bylo již dohodnuto v Newyorské deklaraci

K přístupu členských států OSN k migrantům na základě lidských práv se členské státy, včetně České republiky, zavázaly 19. září 2016 přijetím „Newyorská deklarace o migrantech a uprchlících“, jejíž plnění státy v Globálním paktu o migraci znovu potvrzují, čímž se stávají všechny body této deklarace nedílnou součástí Globálního paktu o migraci.[10]

Skupiny migrantů, o něž se mají členské státy OSN postarat na základě lidských práv, jsou definovány již v úvodu Newyorské deklarace o migrantech a uprchlících, kterou členské státy OSN přijaly. Do této skupiny spadají: lidé migrující z důvodu hledání nových ekonomických příležitostí, lidé opouštějící své domovy z důvodu potravinové nejistoty, chudoby, porušování lidských práv, nepříznivých dopadů klimatu a z důvodu dopadu přírodních katastrof.[11]

Vzhledem ke skutečnosti, že lidé z afrického kontinentu migrují v naprosté většině do Evropy (mimo pohybů na samotném africkém kontinentu), a vzhledem k tomu, že Evropský parlament některé prováděcí postupy, které jsou v Globálních paktech uvedeny jako dobrovolné (například programy pro přesidlování – více v dalším díle Přesidlování) pro členské státy EU uznal za povinné, bude mít provádění Globálních paktů největší dopad na evropské státy.

Zdroje:

[1] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / PREAMBLE / odstavec 2, 3, 4
[2] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / Shared Responsibilities / odstavec 11
[3] Tamtéž, odstavec 12
[4] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / Unity of Purpose / odstavec 15 / Human rights
[5] Všeobecná deklarace lidských práv / článek 13 / odstavec 2 / připomínka č 273 / bod 8 /
[6] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / OBJECTIVE 7: Address and reduce vulnerabilities in migration / odstavec 23
[7] Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících / odstavec A dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0184&language=CS
[8] http://www.zdechovsky.eu/novinky/lidovecti-europoslanci-nepodporili-deklaraci-osn-k-migraci – vyjádření a sjetina hlasování europoslanců
[9] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / OBJECTIVE 8: Save lives and establish coordinated international efforts on missing migrants / odstavec 24
[10] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION /  odstavec 2, 3, 7,16
[11] New York Declaration for Refugees and Migrants / I. Introduction / odstavec 1,3,6,11,12,13,21, / odstavec 41

 

Chcete dostávat informace týkající se Globálních paktů na email? Zaregistrujte si u nás zasílání NEWSLETTER

Oslovení (povinné)

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" udělujete souhlas spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení a emailovou adresu, které budou využity pouze k zasílaní Newsletterů. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

One Comment, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*