Home > Veřejné akce – události > Beseda na téma Globální pakty v souvislosti s hrozbou islamizace České republiky

Beseda na téma Globální pakty v souvislosti s hrozbou islamizace České republiky (06.10.2018, Blansko, Česká republika)

V sobotu 6. října 2018 se v jihomoravském Blansku uskutečnila beseda spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT Jirky Černohorského na téma Globální pakty v souvislosti s hrozbou islamizace České republiky.

Na veřejné besedě pořádané politickým hnutím Aliance národních sil vystoupili se svou řečí občanští aktivisté Zdeněk Chytra, Jiří Černohorský [2] a Petr Hampl (záznam besedy Martin Mojmír).

Reportáž Martina Mojmíra 25.10.2018 (JineMedium.CZ)

Témama Petra Hampla

– Blíží se ratifikace tzv. Globálních paktů (GP) českou vládou, aniž by kdokoli i jen četl jejich obsah
– Je nemyslitelné, aby určité metody minulých staletí bylo možné beztrestně uplatňovat v dnešní době
– Střety rozdílných civilizací aneb co je normální pro jednu, nemusí být normální pro jinou
– Jaké tři možnosti máme, pokud se dostaneme do kontaktu s „moderním“ Islámem
– Dobývání zemí skrze stěhování a přistěhovalectví
– Vytvoření, vliv a zájmy oddělené vrstvy takzvané nové aristokracie pohrdající obyčejnými lidmi
– Možnosti konvertovat k lepšímu, kulturně nadřazenému Islámu
– Různorodé definice některých islámských pojmů a vznik nových slov
– Rozmach zmrdství co by „moderního“ způsobu jak se nejrychleji a bezpracně dostat k moci a penězům
– Kolik na co máme času, pokud se stane ten nebo onen scénář a zkušenosti se zájmem lidu stavění se na odpor
– Lhaní vlády o závaznosti a nezávaznosti plnění mezinárodních dokumentů
– Co s nepříznivou situací může dělat obyčejný člověk

Témama Zdeňka Chytry

– Jak silná „legální“ migrace se v příštím roce očekává v souvislosti se zavázáním se přijetí Globálních paktů
– Jak konkrétně a které dva Globální pakty legalizují v současné době ještě ilegální migraci
– Povinnost převzetí odpovědnosti za blaho a životy migrantů ve všech fázích jejich migrace
– Významná úloha dodatku o právu závislosti délky a důvodech pobytu migrantů (nevyhostitelnosti)
– Globální pakt o uprchlících v podstatě rozšiřuje stávající Ženevské konvence o nové, další skupiny
– Rakousko a Dánsko nově poslalo přesídlovací programy a plány k ledu
– Přerozdělovací mechanismus uprchlíků nazývaný „sdílení zátěže a zodpovědnosti“ a národní program AMIF
– Novinka v Globálních paktech zvaná Skupinové uznání statusu osob
– Slučování rodin jako prostředek integrace a začlenění „uprchlíků“ v souvislosti s GP o migraci
– Návraty, bezpečnost, financování (korupce) atd.
– Masivní cenzura v Globálních paktech a Usnesení o pokroku v iniciativách Globálních paktů OSN
– (Ne)závaznost a právní (ne)vymahatelnost Globálních paktů
– Přesvědčování premiéra feministkami z neziskovky o nutnosti ratifikovat Istambulskou úmluvu
– Hrozba vymahatelnosti GP za všechny členské státy Evropské unie Evropským soudním dvorem
– Kriminalizace českého „kamioňáka“ aneb Česká republika jako nedůvěryhodná xenofobní země
– Globální pakty se migraci zamezit nesnaží, ba naopak migraci podporují a vyzývají k ní
– Hrozba povinnosti komunikace s migranty v takovém jazyce, kterému tito rozumí
– Povinnost tvorby programů a poskytování migrantům prvotního kapitálu pro jejich eventuální podnikání
– Změna „nežádoucích“ detenčních programů na individuální posuzování

Otázky a odpovědi hostů

– V rámci českého právního řádu má mezinárodní smlouva přednost
– Příklady konkrétních postupů vymývání mozků a radikalizace ještě nezradikalizovaných lidí
– Přijetím Globálních paktů se též zavazujeme přijmout kulturu a hodnoty migrantů a to včetně šaríe
– Proč proti islamizaci nezakročí Katolická církev
– Kdo může a bude podepisovat Globální pakty a kolik migrantů budeme přijímat
– Otevřená výzva Jana Hamáčka z ČSSD k necenzurované diskuzi (01:40:11)
– Jak se k předaným informacím vyjádřili poslanci
– Rozhodující datum ratifikace Globálních paktů 10. a 11.12.2018
– Co mohou dělat obyčejní lidé pro to, aby se Globální pakty nepřijaly
– Jak se za poslední roky proměnila akademická půda aneb definitivní eliminace kritického myšlení
– Jak současnou situaci zvládá prezident Spojených států amerických Donald Trump
– Zadlužování států aneb jak s penězi a financováním byť čehokoli (plus zkušenosti z minulosti)
– Vylidňování jednotlivých (zadlužených) zemí včetně uvedení konkrétních příkladů
– Vymáhání dluhů prostřednictvím armád a „armád“
– Nárůst plateb za sociální a zdravotní pojištění jako příklad financování migrantů z peněz daňových poplatníků
– Existence v České republice politika srovnatelného s chováním a jednáním Viktora Orbána
– Publikace vydané Centrem pro studium politického islámu

Témata Jirky Černohorského

– Ústava nejen o nadřazování mezinárodních smluv nad zákony České republiky
– Příklad obejití Ústavy ČSFR, resp. České republiky (přelom roku 1992 – 1993)
– Znaky vítězení islámu aneb nebezpeční podceňování islamismu
– Systém tak, jak je nastaven, funguje jen proto, že tomu my věříme
– Sofistikovaná převýchova dětí českými médii a kdo je za to odpovědný
– Stále dokola věříme někomu (cizímu), že za nás naše problémy vyřeší
– Jak se dá změnit systém? Prací na sobě samém a následném aktivním zapojení se do dění
– Jakou má občan právní možnost zastavit nejen islamizaci České republiky
– Pokud něco odmítne podepsat prezident republiky, může jej k tomu donutit Ústavní soud
– Demonstrace občanů jako donucovací prostředek k prosazování zájmů lidu
– Desítky, možná stovky migrantů pohybujících se jen po Praze
– Jaromír Soukup před svědky přislíbil pozvání Zdeňka Chytry do pořadu televize Barrandov
– Nepřesvědčujte, informujte! Možnosti efektivnějšího informování jednotlivých občanů
– Starší generace má srovnání, zatímco ta mladší, zejména ročníky ~’89, jej nemá
– Papež, který v minulosti vyzýval k boji křesťany proti muslimům, dnes muslimům líbá nohy
– Znamená vlastenectví pro orteláky pouze jejich chození na koncerty Tomáše Ortela?
– Nechme si své lídry, nechme si svá přesvědčení. Aktivizujme se ale i sami za sebe bez politiků
– Žádná vláda, žádná elita nikdy nic pro lidi měnit nechtěla, a to aby nepřišla o koryta
– Pozvánka na vzpomínkovou demonstraci konanou v Praze 28. října 2018

Vaše otázky a naše odpovědi

Máte-li k pořadu věcné dotazy, můžete je níže v prostoru pro diskuzi pokládat a my se vynasnažíme na ně reagovat.

Naše poznámky k tématům pořadu

Mnohé, o čem hovoří přednášející a nač se táží hosté, bylo řečeno již před deseti lety též v dokumentárním filmu Zeitgeist: Addendum (Duch doby: Dodatek), kam se můžete pro podrobnosti o tom, jak funguje a kam směřuje náš režim, respektive socio-ekonomický systém, obrátit. Film je dobře srozumitelný s českým dabingem.

Důležité odkazy

# Webové stránky Jiného média CZ
# YouTube kanál Jiného média CZ
# YouTube zakladatele Jiného média CZ
# FB profil Zdeňka Chytry
# FB Profil Jirky Černohorského [2]
# FB profil Petra Hampla