Home > Zprávy > Globální pakty nejsou nic jiného než byznys

Občanský aktivista Zdeněk Chytra s muzikantem a bývalým členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petrem Štěpánkem jako hosté internetového rádia Svobodný vysílač CS hovořili ve středu 24. října o nebezpečí příjetí tzv. Globálních paktů a úloze též, ale poněkud jinak, tzv. veřejnoprávních a dalších médií.
 

Středa – debaty je třeba (24.10.2018, svobodny-vysilac.cz)

Stěžejní témata pořadu

– Globální pakty (GP) jsou o obrovských, nebezpečných změnách v národní a migrační politice
– Pokud Globální pakty odmítne prezident podepsat, může k tomu být donucen Ústavním soudem
– Globální pakty vycházejí ze všeobecné deklarace pro lidská práva a legalizují ilegální migraci
– Účelem Globálních paktů, vycházejících z deklarace o lidských právech, je legalizovat ilegální migraci
– Přebírání kompetencí nikým nevolenými tzv. „liberálními demokraty“ zvanými též „sluníčkáři“
– Nebylo by elegantnější opustit nereformovatelnou EU a NATO než se těmito dále trápit?
– Jako Češi máme, na rozdíl od jiných, díky našim unikátním životním zkušenostem srovnání
Doporučená četba: 1984 (George Orwell) o brilantní analýze všech totalitních systémů
– Současné americké a evropské vysoké školství okupované „neoaristokratickými“ fanatiky
– GP jako jeden z postupů k dosažení cílů obsažených v „Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030“
Globální pakty nejsou o žádné humanitě ani solidaritě, je to celé jen obyčejný byznys
– Potřebné drancování afrických přírodních zdrojů v korelaci s užitečnou destabilizací Evropy
Agenda 2030 není o žádném udržitelném rozvoji, nýbrž o zoufalé snaze udržitelnosti spotřeby
– Slučování rodin jako jedna z cest plnění přesídlovacích programů (dobrovolně plníme již od roku 2015)
– Globální pakt o migraci dává neziskovkám plnou imunitu vůči kriminalizaci dovozu migrantů
– GP jasně vymezují země, odkud a za jakých okolností ti kteří migranti smí přicházet a kam odcházet
– Jedna z možností obrany před „bezvýznamnými“ a „nezávaznými“ deklaracemi a jaké země jí již využili
– Politici o Globálních paktech dosud prakticky nic nevědí, neboť se jim nikterak nevěnují
Úloha „veřejnoprávních“ médií a orgánů státní správy dohlížejících nad zákonnosti jejich vysílání
– Hlavní problém „veřejnoprávní“ České televize není v tom, co vysílá, ale v tom, co nevysílá
– Volající o držení se důležitého tématu pořadu na místo vyprávění části života druhého hosta vysílání
– Jaký vliv na Globální pakty mají média aneb jak a do jaké míry se tématu věnují, nebo nevěnují novináři
– Porozumět obsahu dokumentů o Globálních paktech znamená studium mnoha dalších materiálů
Bránit se manipulačním technikám mainstreamových médií lze pouze účastí v živých vysíláních
Jedním z nejzávažnějších problémů Globálních paktů je absolutní, totální cenzura (plus příklad)
– Na prohlubování multikulturalismu, genderové ideologie apod. mají zájem nadnárodní korporace a banky
– Migrace založená na GP je financována ze státních rozpočtů signatářských států, tj. peněz daňových poplatníků
– Čas něco udělat s prakticky jakýmikoli problémy je pořád
– ČT musí a má určený úhel pohledu na základě doporučení Evropské komise, řekl údajně radní Michal Janovič

Pokud audio nefunguje, následujte tento ODKAZ, jenž Vám v novém okně umožní přehrání jeho naší zálohy.
 

Vaše otázky a naše odpovědi

Máte-li k pořadu věcné dotazy, můžete je níže v prostoru pro diskuzi pokládat a my se vynasnažíme na ně reagovat.
 

Použité zdroje

# Text: DuchDoby.CZ