Home > Veřejné akce – události > 17. listopad 2018 – Praha

Spolek Čest, Svoboda, Respekt se tento rok rozhodl, že nebude z důvodu bezpečnosti a nestabilní politické situace svolávat veřejné shromáždění. Již v průběhu října jsme obdrželi informace, na základě kterých hrozilo vysoké riziko provokací, které by mohly vést až k fyzickému napadání lidí, čehož mělo být mediálně zneužito v politicko-mocenském boji v neprospěch pana premiéra Babiše a pana prezidenta Zemana. Z tohoto důvodu nebyla vytvořena ani událost na Facebooku.

Přesto jsme se rozhodli 17. listopad zcela nepřenechat organizátorům demonstrací, za nimiž stojí neziskové organizace, veřejnoprávní a některá mainstreamová média a politické strany upřednostňující multikulturní a genderovou indoktrinaci společnosti.

Zhruba dvacítka dobrovolníků se připojila na Václavském náměstí k akci před pódiem demonstrace protistrany, kde byl roztažen transparent s nápisem:

„Kdo platil listopad 89´a kdo jej platí dnes? Převrat 1989 byl a 2018 je podvod“

Při této akci jsme se diskutovali s občany hlavně na témata týkající se Istanbulské úmluvy a Globálních paktů, bylo zde rozdáno několik set letáků. Samozřejmě nechyběli ani provokatéři, kteří místo věcného dialogu raději použili hrubých slovních výpadů a urážek. I když tato akce proběhla bez komplikací, vyskytly se zde okamžiky, kdy hrozilo, že se někteří „demokraté“ neudrží a napadnou účastníky spolku ČSR. V závěru této akce jsme se shodli na tom, že naše rozhodnutí nesvolat oficiální veřejné shromáždění bylo správné. Závěrem ještě nutno dodat, že pražský magistrát jak v souvislosti s 28. říjnem, tak 17. listopadem nepostupoval dvakrát korektně, kdy původně nahlášená místa akcí spolku poskytl protistraně.

O této akci se zmínil jako jediný deník BLESK.