Home > Veřejné akce – události > Beseda na téma Globální pakty a mezinárodní smlouvy

10. listopadu 2018 se konala ve Strakonicích beseda na téma „Hrozba Globálních paktů o uprchlících a migraci“, které se zůčastnilo zhruba osmdesát zájemců napříč celým politickým spektrem.

Organizátor Jaroslav Čejka

Na besedě dále vystoupil za Zemskou domobranu Ivo Gec a za spolek Čest, Svoboda, Respekt Jiří Černohorský.

Fotogalerie: