Home > Veřejné akce – události > IV. Slovanská vzájemnost – Návrat ke kořenům

V neděli 9.12.2018 pořádá spolek Čest,Svoboda,Respekt čtvrté pokračování veřejné akce „Slovanská vzájemnost – návrat ke kořenům“. Která se tentokráte bude pořádat v Ústí nad Labem, kam jsou všichni samozřejmě srdečně zváni.

Slovanská vzájemnost – návrat ke kořenům je akcí, iniciativou, která je postavena jak je patrno z názvu na Slovanství. Dnes je tu totiž doba, kdy se nám všem a především našim dětem vykládá, že jsme především Evropané. Že jsme všichni Evropané…

Ano jsme součástí Evropy, Evropských národů, ale máme a to především své vlastní kořeny. Kořeny Slovanské. Jsme tedy především Slované. A na to se nesmí nikdy zapomenout…

A právě proto Slovanská vzájemnost – návrat ke kořenům. Je více než žádoucí v našich dětech, ale především v nás samotných opět probudit naši Slovanskou hrdost. Říci kdo jsme, jaké jsou naše kořeny. Aby jsme právě našim dětem mohli říci kdo jsme, jak krásnou máme kulturu, jak láskyplné jsou naše tradice a zvyklosti…

A to vše formou přátelství. Přes srdce, empatii, lásku. Nejsme jen Evropané, to v žádném případě. Byli jsme, jsme a budeme vždy Slované. Slované, žijící uprostřed kontinentu zvaný Evropa,na územích zvané Čechy, Morava, Slezsko, nacházejíc se v zemi zvané Česká republika.

Událost na Facebooku:

A kolem nás, srdci Evropy jsou další a další Slované a i oni mají své kořeny, svoji kulturu, své tradice a zvyklosti. A dnes je doba kdy je více než důležité, přímo žádoucí, zvyklosti, tradice, Slovanskou kulturu oživit, a to jak v paměti, tak především v naších srdcích.

Aby naše děti věděly a příští generace až my tu nebudeme, byly hrdé na své kořeny, Slovanské kořeny, kulturu, tradice a zvyklosti. Buďme hrdí na to kdo jsme. Buďme hrdí na svoje kořeny, buďme hrdí Slované.

Ukažme ostatním Evropským národům, kdo jsme, buďme příkladem. Jen společně jsme silní, jen společně můžeme mít to co všichni potřebujeme k životu. A to je MÍR …

… jeden z vás, Jiří Černohorský

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*