Home > Veřejné akce – události > IV. Slovanská vzájemnost – Návrat ke kořenům

V neděli 9.12.2018 pořádal spolek Čest,Svoboda,Respekt čtvrté pokračování veřejné akce „Slovanská vzájemnost – návrat ke kořenům“. Akce se konala v Ústí nad Labem ve skvělých prostorách v centru pro děti, které poskytl zástupce Domova dětí a mládeže pan Jaroslav Černý.

Celý program zahájil dětský sbor z domova dětí a mládeže BAMBINI z Ústí nad Labem pod vedením pana Svobody. Děti nám zazpívaly tři krásné písničky a na závěr jejich vystoupení naši krásnou koledu o rolničkách. Nejmladší dívence jménem Pavlínka bylo asi 8, nebo 9 let a nejstaršímu kolem 16. až 17. lety. Návštěvníci se též do programu zapojili a tleskali dětem do rytmu.

Po dětském souboru Bambini na pódium z hlediště přišel na řadu Ukrajinský soubor Svitanok, který uvedla členka souboru paní Rostislava a seznámila nás s činností souboru. Poté za doprovodu harmoniky nám naši Ukrajinští přátelé v jejich národních krojích zazpívali krásných pět písní. Které byli opět odměněny velikým potleskem.

Po Ukrajinském souboru vystoupil přítel pana Hajka Kozla, Srbsko Lužický spisovatel, který divákům pověděl historku se života a přednesl básničku v rodném jazyce.

Dále na řadu přišlo veselé představení paní Hanky Petráčkové v kostýmu klauna a tanečku její fenky Bafy, ve kterém paní Hanka předvedla krokové a panáčkující variace Bafy, která se před tím v zákulisí nemohla svého vystoupení dočkat a nervozně s vědomím toho, kde se nachází, pobíhala po prknech které znamenají svět. Vše se povedlo jak mělo a Bafy byla odměněna pamlsky.

Po Bafy, která s paní Hankou sklidila opět veliký potlesk, vystoupily naše děti. A to Viktorie Gašparíková a Sebastian Schejbal s vlasteneckou, Slovanskou básničkou. Po úžasné básničce, opět odměněnou velkým potleskem, dále vystoupil mladý nevidomí muž a velký bojovník Adam Zahir Mikulášek, který přijel na tuto akci z Brna s doprovodem našich společných přátel Andrejky Komárkové a Ilonky Šedivé.

 

Událost na Facebooku:

Adam zazpíval a zahrál na harmoniku. Původně to měly být tři skladby, ale pro velký úspěch přidal Adam ještě jednu píseň pro příchozí Bulharské přátele, a poté přidal ještě skladbu pro Srby a to v jajich jazyce! A na závěr ještě Adam přidal pátou, moravskou. Za velkého, přímo bouřlivého potlesku, se opět s doprovodem – kamarádkou Marcela Kumanova Marcelkou – usadil do hlediště.

Dále vystoupil Jirka Mašek ve Valašském kroju, kdy zazpíval a zároveň zahrál na violu, a to jak moravské, tak české písničky a samozřejmě na závěr svého vystoupení zařadil koledu, kdy jsme si všichni společně v sále zazpívali hajdom, hajdom tydlidom o tom našem Ježíšku.

Po tomto vice jak hodinovém programu následovala 15. minutová přestávka, kdy si všichni účastníci mohli dopřát jídla a pití, co hrdlo ráčilo. A to opět díky šikovnosti a obětavosti Dany Schejbalové a Tereza Develes. Na stolech stály chlebíčky a jednohubky s vlaječkami všech slovanských národů. Dorty různých barev a tvarů, cukroví, slané pochutiny a samozřejmě nechyběla káva, čaj a minerálky.

Po přestávce přišlo další dětské vystoupení, a to tanec na hudbu naděje a lásky a hudby ztvárňující nebezpečí. Dvě děti – osmiletá Terezka Mikšanová a desetiletý Sebastian Schejbal – ztvárnily Slovanské symboly a to dva vlky, kteří souzní v přátelství, v lásce a míru. Náhle chce tuto Slovanskou harmonii narušit zlá čarodejnice v modrých šatech s 28 žlutými hvězdami – ztvárněná milou a krásnou mladou dívkou Natálii Gašparíkovou. Zlá čarodejnice EU se snaží rozdělit oné dva Slovanské vlky, Slovanské národy. Zprvu se jí to podařilo, ale nebojácní, stateční vlci s láskou v srdci, nebojácností a statečností sobě vlastní se však zlé čarodejnici EU vzepřou, najdou k sobě přes všechny překážky opět cestu a zlou čarodejnici EU přemůžou a definitivně porazí. Ovace byly opět bouřlivé.

Následovalo druhé vystoupení Ukrajinského souboru Svitanok a jejich další krásné písničky. Druhé vystoupení paní Hanky a fenky BAFY, která se už zřejmě těšila domů, protože zřejmě měla za to, že tancování bylo dost. Po BAFY bylo druhé vystoupení dětského souboru BAMBINI, tentokráte sólové, a to dvou mladých můžu a jedné mladé krásné slečny, kteří nám na závěr zazpívali tři písně. Vše bylo publikem odměněno jak se patří, tedy potleskem a pak už následoval závěr a rozloučení.

 

… jeden z vás, Jiří Černohorský