Home > Veřejné akce – události > Veřejné slyšení k Istanbulské úmluvě v PS

6. listopadu 2018 proběhlo v Poslanecké sněmovně veřejné slyšení k Istanbulské úmluvě, na kterém vystoupil i Jiří Černohorský.

Do konce roku má být ratifikována Istanbulská úmluva, díky které dostane mezinárodní expertní skupina GREVIO pravomoc zasahovat do záležitostí týkající se vzdělávání a rodiny a která bude prosazovat politickou agendu v oblasti genderové politiky. V závazku je obsaženo výrazné omezení práv rodičů rozhodovat o výchově a vzdělávání svých dětí.

Spolek Čest, Svoboda, Respekt Istanbulskou úmluvu zásadně odmítá.