Home > Veřejné akce – události > Rozborová zpráva Istanbulské úmluvy předána do rukou mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka

Při příležitosti slavnostního koncertu pořádaném k příležitosti šestého výročí ve funkci prezidenta Miloše Zemana byla tiskovému mluvčímu prezidenta republiky Jiřímu Ovčáčkovi předána „Rozborová zpráva Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva) její neodlučitelné součásti Důvodové zprávy k Úmluvě Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí„. Rozborovou zprávu, ve které jsou uvedeny sporné články a odstavce Istanbulské úmluvy a její Důvodové zprávy Rady Evropy, předal v neděli 10. března 2019, do rukou Jiřího Ovčáčka osobně Jiří Černohorský.

Vyjádření Jiřího Černohorského k události na Pražském hradě:

„Dobrý a krásný den přátelé,

dnes bych se chtěl s vámi podělit o to co se včera 10.03.2019 podařilo. Z čeho máme všichni ve spolku spolku „Čest, Svoboda, Respekt“, spolku „Tradiční rodina z.s.“ a dalších spolupracujících lidí velikou radost. To co se povedlo, dalo naději na úspěch „věci“ na které pracuje několik lidí, už několik měsíců, ba už i pár let.

Jak zajisté víte, dějí se v dnešní době věci, které jsou pro nás, naše rodiny, děti a naši společnost víc než nebezpečné. Mezi tyto nebezpečné věci patří plánovaná ratifikace mezinárodní smlouvy – Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva).

Tato Istanbulská úmluva, tento rádoby „prospěšný dokument“ je jednou nejhorších a nejnebezpečnějších smluv v celé naší minulosti. A to doslova pro celou naší společnost. Kdy na základě, naprosto celých „nafukovacích“ odstavců a neurčitých frází předmětné smlouvy, se do naší TRADIČNÍ společnosti, „NĚKDO“ snaží salámovou metodou podsunout odpornost jménem GENDEROVÁ IDEOLOGIE (nazývána též Genderový mainstreaming) a vše, co se pod těmito pojmy skrývá! Jako třeba obchod s dětmi! Legalizace sňatků s dětmi! Nevěříte? Příklady už dnes bohužel máme, a to ze zahraničí.

Zastánci feministických, genderových a LGBT lobby a jejich neziskových organizací, například Člověk v tísni tvrdí, jak se tyto skutečnosti týkající se dětí nedějí a případně jak po ratifikaci Istanbulské úmluvy něco takového nebude možné! A co je pravdou?! Přes ratifikaci této „skvělé a potřebné“ Istanbulské úmluvy dnes a denně vidíme na „nejzářivějších“ příkladech v západních zemích, a to například Německa, Švédska a Norska! Islamizace a genderizace společnosti a vše s tím spojené probíhá v těchto zemích závratným tempem. Jedna z posledních zpráv z Německa je! ŽE ZÁKAZ SŇATKŮ DĚTÍ JE PROTIÚSTAVNÍ !!! Něco neuvěřitelného, ale je to pravda.

Istanbulská úmluva je zkrátka a jednoduše naprostá destrukce všeho! Našich rodin a tím pádem i celé naší společnosti! A proto je bytostně důležité ratifikaci této zvrácenosti všemi prostředky zabránit!

A proto, jak jsem již zmínil na začátku, máme všichni zainteresovaní kolem informovaností o tom co je Istanbulská úmluva, radost z toho, co se povedlo.
Dne 10.03.2019, tedy v neděli jsem byl pozván na Pražský hrad, abych se zúčastnil koncertu na oslavu dalšího roku v prezidentském úřadu Miloše Zemana, co by prezidenta republiky, čehož si velice vážím. Když jsem se v telefonním rozhovoru dozvěděl, že se budu moci účastnit této události, srdce mi samou radostí poskočilo. Ne snad proto, že se budu moci prezentovat jako ten, který byl pozván. To vše jsou jen prchlivé zážitky, které po čase zmizí. Co mne však blesklo hlavou, bylo to, že by jsme mohli předat potřebné informace, pravdivé informace o tom, co je doopravdy ten Istanbulský pamflet a jaké nebezpečí v sobě skrývá, panu prezidentovi Zemanovi.

A to je ta věc, milí přátelé, která se tuto neděli povedla. Setkal jsem se s mluvčím prezidenta republiky panem Jiřím Ovčáčkem, kterému jsem během našeho rozhovoru vysvětlil, co mu v obálce předávám. Že v obálce je osobní dopis panu prezidentovi a jeho paní Ivance a hlavně ROZBOROVÁ ZPRÁVA ISTANBULSKÉ ÚMLUVY a to i s informacemi, jaké země ratifikaci této úmluvy odmítly, jaké byly jejich důvody a jaké země si vyjednaly vyjímky v Istanbulské úmluvě.

Možná si řeknete, proč jsme to jednoduše nepodali přes prezidentskou kancelář? Tak na to vám rovnou odpovím. Máme již osobní zkušenost z akce roku 2016 s názvem, „RŮŽE ZEMANOVI“. K panu prezidentovi se jisté věci od běžných občanů totiž nedostávají. A to říkám s plným vědomím toho, co to může ve společnosti vyvolat. Pochopil jsem to při osobním setkání s panem Jiřím Ovčáčkem, na natáčení televize Barrandov, při prezidentských volbách
Právě proto jsem víc než rád uvítal tuto možnost a hlavně velkou šanci předat tyto víc než důležité informace osobně. Panu Jiřímu Ovčáčkovi důvěřuji, už několikrát jsem se s ním setkal, a tak vím, že jemu důležité, v minulosti předané informace panu prezidentovi, předal.

Tedy milí přátelé, dobrá věc se podařila. A já musím moc a moc poděkovat především Zdeňku Chytrovi, Ivaně Schneiderové, Daně Schejbalové, Radce Hladíkové a dalším v této věci zainteresovaným lidem, které bych moc rád jmenoval, ale nemohu. Za jejich obrovskou práci, bez které by toto setkání na Pražském hradě nemělo ten pravý, důležitý, význam. Mám opravdu radost a doufám, že toto, co se nám všem díky společné práci, spolupráci, povedlo, dodá nám všem další síly a naději uspět.

A proto…

JEDEN ZA VŠECHNY VŠICHNI ZA JEDNOHO…

… jeden z vás, Jiří Černohorský“

Fotogalerie: