Home > Zprávy > Karel des Fours Walderode pouhým překladatelem u německé kontrarozvědky? Ale kdepak…

O nároku na majetek zkonfiskovaný Benešovými dekrety, a o tom, že Karel des Fours Walderode je oprávněnou osobou, rozhodl v září 2017 Okresní soud v Semilech. Ve sporu soudy prošetřovaly i kolaboraci Walderodeho s nacisty, zásadní archivní dokumenty si ale nikdo nevyžádal a nezabýval se jimi. Tyto dokumenty jasně hovoří o tom, že skupina překladatelů „Dolmetschergruppe“, působící na stanovišti německé rozvědky a kontrarozvědky v Praze, kde Walderode podle zjistění genealoga Dr. Petra Stehlíka pracoval, pouze dokumenty nepřekládala, ale také je vyhodnocovala a zpracovávala. Na základě výsledků byly potom lidé vězněni nebo posíláni na smrt.

Zveřejnil(a) Černohorský Nezdolný Jiří dne Sobota 22. června 2019

 

Z archivních dokumentů je zřejmé, že úlohou skupiny překladatelů nebyly jen překlady různých dokumentů samotné, ale tato skupina měla i širší kompetence. Dokumenty nejen překládala, ale též je zpracovávala a vyhodnocovala. Tato skupina překladatelů tedy byla přímo zodpovědná za životy lidí, jejichž jména se ve zpracovávaných dokumentech objevují. Ruské archívy obsahují přes sedm tisíc dokumentů z působiště Karla des Fours Walderode – stanoviště německé rozvědky a kontrarozvědky v Praze: Abwehrstelle III – Prag.

V archivním dokumentu číslo: CAMO_500_12497_18_0021 se k případu, na kterém skupina překladatelů pod Abwehrstelle III pracovala a který bude později samostatně rozebrán, píše:

 

VII. Skupina překladatelů:

V září bylo zpracováno 123 nových českých případů. Na základě českých případů byly odsouzeni:
k smrti ……………………… 2 osoby
k těžkému žaláři ………… 5 osob
k vězení ……………………. 8 osob
Zatčeno bylo 5 osob. …

Když prchali čeští vládní úředníci před německým Wehrmachtem, tak zapomněli 8 beden v Belgii a 40 beden v Paříži. Ty byly zajištěny a uskladněny německou SD-Sicherheitsdienst – Kontrarozvědkou SS v budově SD. V zajištěných bednách se nacházely akta české předválečné rozvědky. Sicherheitsdienst – Kontrarozvědka SS se tak dostala k seznamu odbojářů, jménům, adresám, fotografiím. Zpracovat tyto dokumenty poté měla právě tzv. Dolmetscher-Zug (četa překladatelů) ve které již působil i Karl des Fours Walderode. Přeložený dokument dokazuje, že materiály měly být předány Abwehrstelle III ke zpracování. V tomto případu figurují i neslavná jména vysoce postavených příslušníků SS: SS-Hauptsturmführer Walter Jacobi (velitel vedoucí úřadovny SD v Praze) a SS-Standartenführer Dr. Hans-Ulrich Geschke (velitel pražského gestapa Staatspolizeileitstelle), kteří byli členy organizačního štábu likvidace Lidic. Dokument je v archívu uložen pod číslem: CAMO_500_12497_16_0111:

Překlad:

III C 1 D Praha, dne 15.7.1941

Válečný deník

Předmět: Návštěva kapitána / Hauptmann / Kratochwilla na rozkaz pana majora / Major / Langeho u Sturmbannführera Bezpečnostní služby / SD / J a c o b i h o dne 15.07.1941 v 10:50 hodin.

Č e s k é tajné soubory (dokumenty) bývalého českého vyslanectví v P a ř í ž i.

Dal jsem panu J. na vědomí, že Kriminální rada / Kriminalrat/ Vrchní vládní rada / Oberregierungsrat / Dr. G e s c h k e sdělil panu Majorovi Langemu, že tajné složky z Francie budou uschovány v budově SD. Pan J. uvedl, že je ve zvláštní místnosti v budově SD uschováno zhruba 40 velkých beden (do velikosti psacího stolu) s českým materiálem z Francie, které jsou také částečně hrubě zajištěny.

Pan J. se chce dnes u pana Obersturmbannführera B ö h m e h o přimluvit, aby byl veškerý výše uvedený materiál předán k roztřídění a vyhodnocení Abwehrstelle a jen zažádat, pokud jsou tam k dispozici dokumenty, které se týkají SD, tyto vyhodnotit a výsledek ráčit sdělit tamní Dienststelle /oddělení/.

Chci ještě poznamenat, že pan J. měl tak jako tak kvůli takto rozsáhlým materiálům z Francie v úmyslu podat panu Obersturmbannführerovi Böhmemu tento návrh.

Pan J. si zapsal můj služební hovor a okamžitě mě vyrozumí, aby mohly být tyto bedny vyzvednuty.

Kra./Wo.

Archivní materiály dále potom obsahují měsíční závěry práce Dolmetschergruppe, na základě kterých byly odhaleny osoby – zrádci Říše -, jejich počet a postupy a jak s nimi bylo dále naloženo. Dolmetschergruppe se v jedom z dokumetů nazývá také „vyhodnocovací jednotka“. Výsledky s počty odhalených osob potom tato skupina zasílala měsíčně přímo do Berlína. Do července 1942 se této četě podařilo pomocí zmíněných dokumentů odhalit 256 českých odbojářů – nejtěžších případů. Na základě těhto výsledků a práce Dolmetschergruppe bylo 18 osob posláno do koncentračního tábora, 5 osob bylo podle stanného práva na místě zastřeleno a 21 osob bylo odsouzeo k smrti. Jedna osoba byla odsouzena na doživotí, 103 osob odsouzeno k trestu těžkého žaláře a dalším osobám byly uděleny nižší tresty.

Mezi odsouzenými bylo i osm příslušníku německého Wehrmachtu, kteří pracovali jako skrytí odbojáři.

Za celou dobu aktivního působení Karla des Fours Walderode u německé kontrarozvědky mezi lety 1941 – 1943 nebyl zaznamenán jediný pokus o kontakt s českým odbojem ať už doma, nebo v zahraničí.

V dalších dílech se budeme věnovat jednotlivým případům obětí Dolmetschergruppe v působnosti Abwehrstelle III – Prag.

One Comment, RSS