Home > Zprávy > Evropská komise bude „prodávat“ imigranty za 10 000 Eur – kdo odmítne, stane před soudem

Evropská komise dnes představí nový Pakt o azylu a migraci, který byl vypracován podle Pozičního dokumentu Expertní rady německých nadací pro integraci a migraci (SVR) – svazu německých politických neziskových organizací.  Hlavními body nového a závazného paktu potom bude posílení aktivit na moři v rámci „záchrany“ migrantů, nová pravidla pro přerozdělování těchto migrantů do členských států EU a legalizace ilegální migrace. Agentura Reuters přinesla ale zásadní informaci – ačkoliv neziskové organizace výslovně v pozičním dokumentu uvádějí, že povinné kvóty a cesta nátlaku na přijímání migrantů nemá šanci projít, nový Pakt o azylu a migraci tuto povinnost zavádí.

 

 

Podle zjištění agentury Reuters nový Pakt o azylu a migraci obsahuje povinnost přijímat na základě povinných kvót migranty. Státy, které se budou těmto nařízením bránit, budou pokutovány a hnány před Evropské soudy.

„Podle úředníků a diplomatů, kteří jsou obeznámeni se středečním politickým plánem, by tento plán uložil každému členskému státu EU povinnost přijmout několik uprchlíků výměnou za 10 000 eur (11 750 $) na jednu přijatou dospělou osobu financovanou z rozpočtu EU. Státy, které neplní své závazky, by čelily řízení o nesplnění povinnosti u soudů EU, které by mohly vést k vysokým pokutám. Jejich vymáhání však obvykle trvá roky.„

K novému Paktu Evropské komise mají výhrady Lidovci, kteří ho nepodpoří. „Lidovci se dlouhodobě snaží o to, aby vláda ČR pomáhala v místech konfliktu, a to finančně i materiálně tak, aby lidé nemuseli odcházet tisíce kilometrů za značně nejistotu budoucností.„