Home > Kampaně > STOP Globálním paktům

Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 mají členské státy OSN v Maroku přijmout zásadní závazky v oblasti migrace – Globální pakt pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci a Globální pakt o uprchlících. Obdobný dokument navržený Evropskou komisí Dublin IV sice již „spadl pod stůl“, nicméně mnohem závažnější dokumenty OSN a EU – Globální pakty – zůstávají bez povšimnutí, i když obsahově předčí v mnoha směrech navrhované změny Dublinských smluv. Tyto změny budou mít pro Evropu za následek pravidelné a mezinárodními organizacemi řízené přesidlování migrantů a uprchlíků do Evropy.

Globální pakty:

– převádějí národní azylovou a migrační politiku na mezinárodní a neziskové organizace
– zadávají vyspělým státům povinnost převzít zodpovědnost za lidi trpící chudobou, hladem, dopadem klimatických změn, opouštějící své domovy z důvodu korupce a porušování lidských práv
– sjednocují přístup k uprchlíkům a migrantům na základě lidských práv
– obsahují přerozdělovací mechanismus (kvóty na migranty a uprchlíky)
– zadávají povinnost přesidlovat migranty a uprchlíky do Evropy
– v několika směrech odstraňují rozdíly mezi uprchlíky a migranty
– zadávají povinnost slučovat rodiny i migrantů
– téměř znemožňují vyhošťování
– legalizují ilegální (nezákonné) přechody hranic
– poskytují neziskovým organizacím imunitu
– podporují neziskové a náboženské organizace
– ochrana hranic je založená na hledání a záchraně migrantů
– zadávají povinnost financovat státy třetího světa, neziskové organizace a Světovou banku
– zavádějí naprostou cenzuru v otázce migrantů a migrace
– podporují migranty a zvýhodňují je před domácím obyvatelstvem
– zavádějí povinnost přístupu migrantů k základním službám (zdravotní péče, ubytování, strava…)
– ztěžují migranty zajišťovat v detenčních zařízeních

My Globální pakty zásadně odmítáme, včetně veškerých předchozích deklarací, na jejichž základech jsou tyto pakty vypracovány. Jasně deklarujeme souhlasný postoj s maďarskou vládou a vládou USA, které odstoupily od Newyorské deklarace o uprchlících a migrantech a stáhly se z příprav Globálního paktu o migraci, neboť je neslučitelná s jejich migrační politikou.

Publikováno: 1. 7. 2018 @ 17:27

One Comment, RSS