Home > Kampaně > Globální pakt nesmí být přijat!

V pátek 13. července se přes 190 členských států OSN dohodlo na finální podobě Globálního paktu o o bezpečné, řízené a pravidelné migraci. České ministerstvo zahraničí v sobotu odpoledne připomnělo, že text není právně závazný, nicméně nedodalo, že závazným se stane, pokud dojde k jeho ratifikaci. Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 mají členské státy OSN v Maroku tento zásadní závazek v oblasti migrace přijmout.

Globální pakty v několika směrech legalizují ilegální migraci. Signatářské státy totiž již nebudou smět “kriminalizovat” aktivity neziskových organizací, a to ani ty, které odporují národnímu nebo mezinárodnímu právu. Dále sjednocují na základě lidských práv postavení uprchlíků a migrantů, což v praxi bude znamenat chránit “práva” i ilegálních migrantů a v podstatě znemožní jejich vyhoštění zpět do jejich zemí původu. Celá návratová politika je postavená na dobrovolnosti a “zásadě nenavracení”. Samozřejmě zde nechybí ani přerozdělování migrantů a uprchlíků (povinné kvóty), které jsou v Globálním paktu schované pod pojmy “spravedlivé rozdělení břemene a zodpovědnosti”. Globální pakty migraci nezpomalují a ani nezbržďují, naopak ji podporují a dokonce k ní i vyzývají.

Od Newyorské deklarace, dokumentu, na kterém je Globální pakt postaven, v minulosti odstoupilo Maďarsko a Spojené státy americké a oba státy se stáhly z příprav Globálního paktu o migraci, neboť je neslučitelná s jejich migrační politikou! Spojené státy Americké se ke Globálním paktům nepřipojí, maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó po páteční dohodě řekl diplomatům, že maďarská vláda nesouhlasí s klíčovými body paktu a bude diskutovat o „možnosti odstoupení od dohody”. Podle maďarského ministra zahraničí dokument definuje migraci jako základní lidské právo a tím podle ministra lehkomyslně migraci propaguje.

„V noci byl v OSN připraven pouze návrh textu, který jednotlivé státy posoudí na svých národních úrovních a své stanovisko k němu vyjádří až na konferenci, která se bude konat v prosinci,” zdůraznilo české Ministerstvo zahraničí.

My budeme nadále vyvíjet na naší politickou scénu nátlak, aby v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBYL GLOBÁLNÍ PAKT PŘIJAT. Ve dnech 21. a 22. června jsme pořádali dvoudenní veřejnou demonstraci Vládo, odstup od smluv Globálního paktu, do září nás čekají DOHODNUTÁ setkání s vysokými státními představiteli a politiky.

Publikováno: 15. 7. 2018 @ 16:44