Home > Zprávy > Globální pakty – povinnost slučovat rodiny migrantů

Tvůrci Globálních paktů zasadili do těchto dokumentů několik možností, jakým způsobem mají po jejich přijetí signatářské státy přijímat na svá území migranty a uprchlíky. Jednou z možností jsou programy pro přesídlování, dalším prostředkem sloužícím pro přijímání osob určených UNHCR je slučování rodin. To se netýká jen uprchlíků, jak tomu je nyní, ale po přijetí Globálního paktu o migraci vznikne signatářským státům nově i povinnost slučovat rodiny migrantů.

Na přijímání uprchlíků prostřednictvím slučování rodin se signatářské státy dohodly již v Newyorské deklaraci. [1] Přijetím Globálního paktu signatářské státy závazně přijímají I. Přílohu Newyorské deklarace – Komplexní rámec pro reakci uprchlíků“, který tato rozšíření mechanismů přijímání uprchlíků obsahuje.

Po přijetí Globálního paktu o uprchlících budou členské státy Evropské Unie povinny rozšířit programy přesídlování o rozšíření mechanismů sjednocování rodin, a to s podporou UNHCR [2]. Evropský parlament svým většinovým hlasováním 18.dubna 2018 rozšíření programů pro přesídlování odhlasováním„Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP))“ [3] jednoznačně podpořil a tyto programy pro členské státy EU ve zmíněném Usnesení doporučil jako povinné.

Po přijetí Globálních paktů nastane členským státům nově povinnost slučovat rodiny nejen uprchlíků, ale i migrantů, a to hlavně u dětí bez doprovodu a ve všech fázích migrace. [4]

Slučování rodin nejen uprchlíků, ale i migrantů, formou nelegislativní (zatím tedy nevynutitelné) rezoluce odsouhlasil v otázce Globálních paktů za členské státy Evropské Unie Evropský parlament 18.dubna 2018 odhlasováním „Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP))“. [5]

Migrant nebo uprchlík? Rozhodnout „pomůže“ odborná skupina pod UNHCR

Velkým zásahem do národních azylových a migračních politik je takzvané „skupinové uznání“ osob, a to v souvislosti velkých a smíšených pohybů, kde jsou zastoupeni jak uprchlíci, tak migranti. [6] V určování statusu osob by měla být nápomocna odborná skupina kapacit v oblasti azylu spadající pod UNHCR.

Na základě rozhodnutí UNHCR potom vyplývá povinnost hostitelského státu přistupovat ke všem příchozím osobám buďto jako k uprchlíkům, nebo jako k migrantům, hostitelský stát tím ztrácí možnost podle vnitřních předpisů určit jejich status na základě individuálnosti.

[1] New York Declaration for Refugees and Migrants / IV. Commitments for refugees / odstavec 14
[2] The global compact on refugees / FINAL  DRAFT / 3.3 Other pathways for admission to third countries / odstavec 95
[3] Usnesení o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)) / Globální pakt o uprchlících / odstavec 21
[4] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 7: Address and reduce vulnerabilities in migration / odstavec 23f
[5] Usnesení o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)) / odstavec 8
[6] The global compact on refugees / FINAL  DRAFT / 1.6 Identifying international protection needs / odstavec 61

 

Chcete dostávat informace týkající se Globálních paktů na email? Zaregistrujte si u nás zasílání NEWSLETTER

[contact-form-7 id=“273″ title=“NEWSLETTER Globální pakty – zprávy“]

2 Comments, RSS