Home > Zprávy > Globální pakty – více než humanita výhodný byznys

Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci legalizuje ekonomickou a humanitární migraci. V současné době jsou státy vázány Ženevskými úmluvami k přijímání válečných uprchlíků a osob prchajících před politickým pronásledováním. To se přijetím Globálních paktů změní. Legalizace ilegální migrace je velice výnosný byznys, na kterém vydělají hlavně banky, korporace a neziskové organizace. Globální pakty zahrnují i povinnost poskytování sociálních dávek migrantům.

Velké finanční prostředky budou muset být vynakládány i na migranty, za které signatářské státy přijaly zodpovědnost a které si nechali přes UNHCR na svá území přesídlit. (Více v kapitole Přesídlování). Rakousko a Dánsko od programů přesídlování odstoupilo.

Korporace si přes jednotný IT systém budou moci zadávat požadavky na migranty z rozvojových států a OSN jim za pomoci neziskových organizací žádané migranty „pošle“. Země třetího světa – tedy zemé původu migrantů – si přes stejný systém budou moci zadat počty nechtěných migrantů či obyvatel vytlačených korporacemi z jejich domovských oblastí, kterých se potřebují zbavit. UNHCR jim poté přidělí azyl v rozvinutých zemích Evropy či v Kanadě (USA a Austrálie nyní z tohoto systému vypadly). Přijímací země pak budou povinny poskytnout migrantům sociální zabezpečení, zdravotnickou péči, bydlení, práci a vzdělání. [0] Globální pakty v této souvislosti dávají neziskovým organizacím absolutní imunitu. (Více v kapitole Imunita neziskovým organizacím).

25. září ministr vnitra Jan Hamáček podepsal na půdě OSN první z Globálních paktů – Globální pakt o uprchlících. Ten jako uprchlíky mimo jiné v rozporu s Ženevskými konvencemi zahrnuje i osoby opouštějící své domovy z důvodu chudoby nebo dopadů klimatických změn. Zde je uveden závazek, na základě kterého budou státy po přijetí tohoto Globálního paktu uvolňovat finanční zdroje pro státy, a to i mimoevropské, které uprchlíky přijímají. Toto financování má být pružné, soustavné a víceleté. Financování má být nad rámec pravidelných (stávajících) programů, a mohou být i formou půjček nebo grantů tak, aby byly pro státy, které přijaly velký počet uprchlíků, výhodné. Financování je založené na principu, kdy stát bude půjčovat peníze jinému státu.[1] V případě dobrovolných návratů budou signatářské státy poskytovat zemím původu uprchlíků technickou, materiální a finanční pomoc.[2] 

Pokud se tedy uprchlíci dobrovolně rozhodnou vrátit se zpět do své domovské země, budou muset hostitelské země vyvinout finanční prostředky nejen na jejich návrat, ale řešit s nimi i příčiny jejich odchodu a opětovnou integraci v jejich zemích původu.

Migrantům se mají lépe zpřístupnit a zlevnit služby týkající se mezinárodních převodů peněz tak, aby se zjednodušil a urychlil jejich převod z hostitelské země do země jejich původu.[3]Tyto převody by měly provádět subjekty z nebankovního sektoru, které mají být osvobozeny od daní.[4]

Finanční zdroje budou poskytování v rámci plnění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj rozvojovým státům a státům se středními ekonomikami, a to v rámci solidarity a revitalizovaného globálního partnerství. Finanční a technická pomoc bude poskytována hlavně africkým zemím, které migranti opouštějí z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, dopadu změn klimatu a katastrof, nerovnosti, korupce a špatné správy.[5]

Globální pakt o migraci ukládá závazek signatářským státům vypracovat cílené programy podpory migrantům, a to i finanční, které jim usnadní podnikání. Migrantům bude poskytován počáteční kapitál, zřízeny budou fondy, ze kterých budou moci migranti na své podnikání čerpat finanční prostředky.[6]

Signatářské státy se nadále zavazují k finanční podpoře státům zapojených do plnění bezpečné, pravidelné a řízené migrace. Podpora má jít zejména africkým zemím, rozvojovým zemím a zemím se střední ekonomikou.[7]

Zdroje:

[0] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 15: Provide access to basic services for migrants
[1]The global compact on refugees / FINAL DRAFT / III. Programme of action / A. Arrangements for burden- and responsibility-sharing / 1. Global arrangement for international cooperation / 2. Arrangements to support a comprehensive response to a specific refugee situation / Funding and effective and efficient use of resources / odstavec 32
[2]The global compact on refugees / FINAL DRAFT / III. Programme of action / A. Arrangements for burden- and responsibility-sharing /  odstavec 14, 3.1 Funding and effective and efficient use of resources / odstavec 32
[3]GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 20: Promotefaster, safer and cheaper transfer ofremittances and fosterfinancialinclusionofmigrants / odstavec 36
[4]GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 20: Promotefaster, safer and cheaper transfer ofremittances and fosterfinancialinclusionofmigrants / odstavec 36d
[5]GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 23: Strengtheninternationalcooperation and globalpartnerships for safe, orderly and regularmigration / odstavec 23b
[6]GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 19: Createconditions for migrants and diasporas to fully contribute to sustainable development in all countries / odstavec 35e
[7]GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 23: Strengthen international cooperation and global partnerships for safe, orderly and regular migration / odstavec 39a, 39d

 

Chcete dostávat informace týkající se Globálních paktů na email? Zaregistrujte si u nás zasílání NEWSLETTER

[contact-form-7 id=“273″ title=“NEWSLETTER Globální pakty – zprávy“]

One Comment, RSS