Home > Zprávy > Globální pakty – více než humanita výhodný byznys

Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci legalizuje ekonomickou a humanitární migraci. V současné době jsou státy vázány Ženevskými úmluvami k přijímání válečných uprchlíků a osob prchajících před politickým pronásledováním. To se přijetím Globálních paktů změní. Legalizace ilegální migrace je velice výnosný byznys, na kterém vydělají hlavně banky, korporace a neziskové organizace. Globální pakty zahrnují i povinnost poskytování sociálních dávek migrantům.

Velké finanční prostředky budou muset být vynakládány i na migranty, za které signatářské státy přijaly zodpovědnost a které si nechali přes UNHCR na svá území přesídlit. (Více v kapitole Přesídlování). Rakousko a Dánsko od programů přesídlování odstoupilo.

Korporace si přes jednotný IT systém budou moci zadávat požadavky na migranty z rozvojových států a OSN jim za pomoci neziskových organizací žádané migranty „pošle“. Země třetího světa – tedy zemé původu migrantů – si přes stejný systém budou moci zadat počty nechtěných migrantů či obyvatel vytlačených korporacemi z jejich domovských oblastí, kterých se potřebují zbavit. UNHCR jim poté přidělí azyl v rozvinutých zemích Evropy či v Kanadě (USA a Austrálie nyní z tohoto systému vypadly). Přijímací země pak budou povinny poskytnout migrantům sociální zabezpečení, zdravotnickou péči, bydlení, práci a vzdělání. [0] Globální pakty v této souvislosti dávají neziskovým organizacím absolutní imunitu. (Více v kapitole Imunita neziskovým organizacím).

25. září ministr vnitra Jan Hamáček podepsal na půdě OSN první z Globálních paktů – Globální pakt o uprchlících. Ten jako uprchlíky mimo jiné v rozporu s Ženevskými konvencemi zahrnuje i osoby opouštějící své domovy z důvodu chudoby nebo dopadů klimatických změn. Zde je uveden závazek, na základě kterého budou státy po přijetí tohoto Globálního paktu uvolňovat finanční zdroje pro státy, a to i mimoevropské, které uprchlíky přijímají. Toto financování má být pružné, soustavné a víceleté. Financování má být nad rámec pravidelných (stávajících) programů, a mohou být i formou půjček nebo grantů tak, aby byly pro státy, které přijaly velký počet uprchlíků, výhodné. Financování je založené na principu, kdy stát bude půjčovat peníze jinému státu.[1] V případě dobrovolných návratů budou signatářské státy poskytovat zemím původu uprchlíků technickou, materiální a finanční pomoc.[2] 

Pokud se tedy uprchlíci dobrovolně rozhodnou vrátit se zpět do své domovské země, budou muset hostitelské země vyvinout finanční prostředky nejen na jejich návrat, ale řešit s nimi i příčiny jejich odchodu a opětovnou integraci v jejich zemích původu.

Migrantům se mají lépe zpřístupnit a zlevnit služby týkající se mezinárodních převodů peněz tak, aby se zjednodušil a urychlil jejich převod z hostitelské země do země jejich původu.[3]Tyto převody by měly provádět subjekty z nebankovního sektoru, které mají být osvobozeny od daní.[4]

Finanční zdroje budou poskytování v rámci plnění Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj rozvojovým státům a státům se středními ekonomikami, a to v rámci solidarity a revitalizovaného globálního partnerství. Finanční a technická pomoc bude poskytována hlavně africkým zemím, které migranti opouštějí z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, dopadu změn klimatu a katastrof, nerovnosti, korupce a špatné správy.[5]

Globální pakt o migraci ukládá závazek signatářským státům vypracovat cílené programy podpory migrantům, a to i finanční, které jim usnadní podnikání. Migrantům bude poskytován počáteční kapitál, zřízeny budou fondy, ze kterých budou moci migranti na své podnikání čerpat finanční prostředky.[6]

Signatářské státy se nadále zavazují k finanční podpoře státům zapojených do plnění bezpečné, pravidelné a řízené migrace. Podpora má jít zejména africkým zemím, rozvojovým zemím a zemím se střední ekonomikou.[7]

Zdroje:

[0] GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 15: Provide access to basic services for migrants
[1]The global compact on refugees / FINAL DRAFT / III. Programme of action / A. Arrangements for burden- and responsibility-sharing / 1. Global arrangement for international cooperation / 2. Arrangements to support a comprehensive response to a specific refugee situation / Funding and effective and efficient use of resources / odstavec 32
[2]The global compact on refugees / FINAL DRAFT / III. Programme of action / A. Arrangements for burden- and responsibility-sharing /  odstavec 14, 3.1 Funding and effective and efficient use of resources / odstavec 32
[3]GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 20: Promotefaster, safer and cheaper transfer ofremittances and fosterfinancialinclusionofmigrants / odstavec 36
[4]GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 20: Promotefaster, safer and cheaper transfer ofremittances and fosterfinancialinclusionofmigrants / odstavec 36d
[5]GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 23: Strengtheninternationalcooperation and globalpartnerships for safe, orderly and regularmigration / odstavec 23b
[6]GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 19: Createconditions for migrants and diasporas to fully contribute to sustainable development in all countries / odstavec 35e
[7]GLOBAL COMPACT FOR SAFE, ORDERLY AND REGULAR MIGRATION / FINAL DRAFT / OBJECTIVE 23: Strengthen international cooperation and global partnerships for safe, orderly and regular migration / odstavec 39a, 39d

 

Chcete dostávat informace týkající se Globálních paktů na email? Zaregistrujte si u nás zasílání NEWSLETTER

Oslovení (povinné)

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" udělujete souhlas spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje: jméno, příjmení a emailovou adresu, které budou využity pouze k zasílaní Newsletterů. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu, zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

One Comment, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*