Home > Veřejné akce – události > Analýza „Manželství pro všechny“ předána do rukou mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka

V Praze proběhlo 28. října 2019 několik událostí. Mimo jiné se i několik desítek lidí toho dne zúčastnilo občanského shromáždění pořádaného spolky Tradiční rodina z. s. a Čest, Svoboda, Respekt společně s iniciativou Československý sněm na oslavu vzniku naší republiky, našeho Československa. Výsledkem bylo předání Analýzy „Manželství pro všechny“ prezidentu republiky Miloši Zemanovi prostřednictvím jeho tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Akce „Světlem proti tmě“ proběhla přes menší technické problémy v Praze na Klárově úspěšně, kdy byla ukončena lampiónovým pochodem na Hradčanské náměstí před Pražským hradem.

 

Lampionový průvod spolků Č.S.R. a Tradiční rodina z.s.

Děkujeme všem zúčastněním za to, že s námi přišli oslavit výročí vzniku samostaného Československa. TV Prima zachytila náš lampionový průvod před Pražským Hradem.

Zveřejnil(a) Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy dne Úterý 29. října 2019

 

Zde následně přečetl předseda spolku Č, S, R Jiří Černohorský otevřený dopis na podporu prezidenta republiky Miloše Zemana. K tomuto dopisu zúčastnění lidé poté přidali své podpisy k těm stávajícím z elektronické petice na internetu. Celkem cca 1.500 podpisů.

 

Otevřený dopis pro pana prezidenta Miloše Zemana

Otevřený dopis pro pana prezidenta Miloše ZemanaPodpisová akce Jiřího Černohorského28.10. 2019 Hradčanské náměstí, Praha 1RaptorTV.cz, kamera Jan DolensSDÍLEJTE, KOMENTUJTE, REAGUJTE

Zveřejnil(a) Raptor-TV.cz dne Pondělí 28. října 2019

 

Po ukončení akce, kdy jsme se společně rozloučili písni Tomáše Ortela – Zůstaň mým domovem odešli někteří lidé domů a někteří zůstali. Proč? Asi měli tušení 😉, respektive bojovnice Radka Hladíková měla tušení.

Tim, že lidé zůstali, podařilo se z Hradčanského náměstí vystrnadit skupinku pískajících „mandelinek“ na přicházející hosty na předávání vyznamenání prezidentem republiky Milošem Zemanem. A díky Raptor TV byl tento vítězný boj zveřejněn v přímém přenosu. Slušný to úspěch.

 

ŽIVĚ: Hradčanské náměstí – demonstrace pro i proti panu prezidentovi Zemanovi, Praha. Pondělí 28.10.2019, Raptor TV živě, kamera Robert Žák.

Zveřejnil(a) Raptor-TV.cz dne Pondělí 28. října 2019

 

Ovšem v ten den proběhla ještě jedna důležitá skutečnost, a to pozvání Jiřího Černohorského na Pražský hrad k příležitosti předávání vyznamenání. A stejně tak jako roky předešlé, i tentokráte měl Jiří Černohorský možnost vzít sebou dalšího hosta. A tím druhým byl Zdeněk Chytra.

Stejně jako při loňské akci, i letos byl hlavním důvodem návštěvy Pražské hradu předání dalších, pro nás všechny důležitých dokumentů. Loni se Jiřímu Černohorskému podařilo předat panu prezidentovi, a to přes mluvčího pana Jiřího Ovčáčka Rozborovou zprávu Istanbulské úmluvy a Důvodové zprávy Rady Evropy. A letos se jednalo o Analýzu novely zákona zvané „Manželství pro všechny“. Opět perfektně zpracovanou, jak jinak, Zdeňkem Chytrou.

Bohužel i přes veškerou snahu a přes rozmluvu s panem Andrejem Babišem se sice tento dokument na místě předat nepodařilo, nicméně nakonec byla Analýza „Manželství pro všechny“ dne 22.11. v 13:00 hodin na Pražském hradě Jiřím Černohorským předána tiskovému mluvčímu prezidenta republiky Jiřímu Ovčáčkovi.

Jiří Černohorský se opět sešel s panem Jiřím Ovčáčkem, kdy spolu půl hodiny pohovořili o předmětné Analýze a samozřejmě byl také předán onen otevřený dopis pro pana prezidenta s 1.500 podpisy na jeho podporu.

Jiří Černohorský s panem Jiřím Ovčáčkem pohovořili mimo jiné i o tématech jako neziskové organizace, Česká ženská lobby, Jsme fér a s tím spojené nebezpečí pro naši společnost. Dále i věci spojené s dnešní situací týkající se cenzury. A to především na Facebooku.

Jiří Černohorský se dále s panem Ovčáčkem také bavil o názorech pana prezidenta, a i jiných věcech. Tady vás však prosíme za prominutí, ale tyto věci si zatím necháme pro sebe. Není dobré odkrývat karty.

Pan Jiří Ovčáček se také velmi pochvalně vyjádřil ke zpracování Analýzy, poděkoval i za otevřený dopis na podporu pana prezidenta. A po tomto s ujištěním, že vše při nejbližší příležitosti panu prezidentovi předá se pan Jiří Ovčáček s Jiřím Černohorským rozloučili. Tedy dobrá věc se podařila.