Home > Veřejné akce – události > 28. říjen 2018 – 100 let Republiky 1918 – 2018

Praha – Václavské náměstí v jeho spodní části Na Můstku.
Od 15:30 hodin

Vzpomínková akce u příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa.
Historické události, které vedly k samostatnosti ČSR a současnost.
Mezinárodní politické dokumenty: Globální pakty a Istanbulská úmluva jako hrozba národní suverenity.

Tak jako minulý rok, i letos jsme se sešli na Václavském náměstí k příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa. Připomněli jsme si nejen historické události, ale poukázali jsme hlavně na současnou národní a mezinárodní politickou situaci, která vede k pozvolnému předávání národní suverenity do rukou mezinárodních organizací.

Do konce roku má být ratifikována Istanbulská úmluva, díky které dostane mezinárodní expertní skupina GREVIO pravomoc zasahovat do záležitostí týkající se vzdělávání a rodiny a která bude prosazovat politickou agendu v oblasti genderové politiky. V závazku je obsaženo výrazné omezení práv rodičů rozhodovat o výchově a vzdělávání svých dětí.

V prosinci má i Česká republika přijmout Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, na jehož základě bude muset dojít ke změnám v národní migrační a azylové politice. Tento dokument otevírá dveře do Evropy všem migrantům ze zemí třetího světa a nás zavazuje k převzetí odpovědnosti za životy a blahobyt těchto migrantů. Hlavní slovo v tom, kdo bude u nás žít a koho si máme k sobě přesídlit má UNHCR.

Oba mezinárodní dokumenty mají jednoho společného jmenovatele: předání kompetencí státu do rukou mezinárodních organizací, čemuž se snažíme ze všech sil zabránit.

Akce začala ve spodní části Václavského náměstí Na Můstku v 15:30 hodin.

V rámci vzpomínkové akce proběhly proslovy, podpisové akce a kulturní program. Shromáždění je řádně nahlášeno na Magistrátu hl. m. Prahy.

Realizace tohoto veřejného shromáždění stála nemalé finanční prostředky. Děkujeme všem za jakýkoliv dobrovolný finanční příspěvek.

4 Comments, RSS