Home > Veřejné akce – události > 28. říjen 2018 – 100 let Republiky 1918 – 2018

Praha – Václavské náměstí v jeho spodní části Na Můstku.
Od 15:30 hodin

Vzpomínková akce u příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa.
Historické události, které vedly k samostatnosti ČSR a současnost.
Mezinárodní politické dokumenty: Globální pakty a Istanbulská úmluva jako hrozba národní suverenity.

Tak jako minulý rok, i letos se sejdeme na Václavském náměstí k příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa. Připomeneme si nejen historické události, ale poukážeme hlavně na současnou národní a mezinárodní politickou situaci, která vede k pozvolnému předávání národní suverenity do rukou mezinárodních organizací.

Do konce roku má být ratifikována Istanbulská úmluva, díky které dostane mezinárodní expertní skupina GREVIO pravomoc zasahovat do záležitostí týkající se vzdělávání a rodiny a která bude prosazovat politickou agendu v oblasti genderové politiky. V závazku je obsaženo výrazné omezení práv rodičů rozhodovat o výchově a vzdělávání svých dětí.

V prosinci má i Česká republika přijmout Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci, na jehož základě bude muset dojít ke změnám v národní migrační a azylové politice. Tento dokument otevírá dveře do Evropy všem migrantům ze zemí třetího světa a nás zavazuje k převzetí odpovědnosti za životy a blahobyt těchto migrantů. Hlavní slovo v tom, kdo bude u nás žít a koho si máme k sobě přesídlit má UNHCR.

Oba mezinárodní dokumenty mají jednoho společného jmenovatele: předání kompetencí státu do rukou mezinárodních organizací, čemuž se snažíme ze všech sil zabránit.

Akce začne na Václavském náměstí v jeho spodní části Na Můstku v 15:30 hodin.

V rámci vzpomínkové akce proběhnou proslovy, podpisové akce a kulturní program. Shromáždění je řádně nahlášeno na Magistrátu hl. m. Prahy.

Realizace tohoto veřejného shromáždění stojí nemalé finanční prostředky. Pokud by jste chtěli tuto akci podpořit, budeme rádi za jakýkoliv dobrovolný finanční příspěvek. Děkujeme.

3 Comments, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*