Home > Posts by Zdeněk Chytra ( > Page 2)

Rozborová zpráva Istanbulské úmluvy předána do rukou mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka

Při příležitosti slavnostního koncertu pořádaném k příležitosti šestého výročí ve funkci prezidenta Miloše Zemana byla tiskovému mluvčímu prezidenta republiky Jiřímu Ovčáčkovi předána „Rozborová zpráva Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva) její...

17. listopad 2018 – Praha

Spolek Čest, Svoboda, Respekt se tento rok rozhodl, že nebude z důvodu bezpečnosti a nestabilní politické situace svolávat veřejné shromáždění. Již v průběhu října jsme obdrželi informace, na základě kterých hrozilo vysoké riziko provokací, které by mohly vést až k fyzickému napadání...